Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stap 6: Bij het tabje "server voor uitgaande e-mail" zorg je dat het vinkje aanstaat bij "Voor de server voor mijn uitgaande email (SMTP) is verificatie vereist".
Bij het tabje "Geavanceerd" voer je in:
Inkomende e-mail: 993 en kies je uit het dropdown "SSL/TLS"
Uitgaande e-mail: 587 en kies je uit de dropdown "STARTTLS"
Klik vervolgens op "OK".


Stap 7: Klik vervolgens op "Volgende" en je ziet dat Outlook automatisch test of er een email verzonden en ontvangen wordt. Je mail is nu goed ingesteld.

...