Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Hoe je je cache en browsergegevens moet opschonen/legen


Als je een browser zoals Chrome gebruikt moet je van tijd tot tijd je cache legen. Dit is heel gemakkelijk en in een paar stappen te doen.

Panel

Op deze pagina:

Table of Contents
 Open Google Chrome

Stap 1:

Klik op Chrome > Browsgegevens wissen.
.

Stap 2:

Selecteer de tijdsperiode in het nieuwe scherm. Om alles te legen selecteer dan Altijd.
Image Removed(zorg dat alleen de afbeeldingen en bestanden worden geleegd, anders ben je ook je browser geschiedenis kwijt)
Image Added

Stap 3:

Klik op Gegevens wissen.