Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Inleiding toegevoegd

Ik wil mijn cache legen

Als je een browser gebruikt moet je van tijd tot tijd je cache legen, dit omdat je browser anders over tijd erg langzaam kan worden.

Dit is heel gemakkelijk om te doen, dus geen zorgen! Op deze pagina zijn 'guides' te vinden om dit per browser te regelen.

Cache legen op Mac PC

Onderstaand vind je verschillende handleidingen om de opgeslagen bestanden (de cache) uit de browser te verwijderen.
De handleidingen zijn alleen beschikbaar voor de laatste versies van de betreffende browser. En worden up to date gehouden.

Zorg er altijd voor dat je de laatste versie van de browser gebruik, en update hem zonodig. Cache legen op Windows PC