Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Het IMAP protocol zorgt ervoor dat e-mailberichten synchroon gehouden worden tussen diverse apparaten. 


Image RemovedImage Added


Kies hier IMAP. Je zult zien dat een aantal gegevens al voor je zijn ingevuld. De overige velden kun je als volgt invullen.

...

Nadat alle gegevens zijn ingevuld, druk je op 'Volgende'.


Image RemovedImage Added


...


Stap 7

Kies nu welke apps je aan het e-mailaccount wil koppelen. Druk nu op 'Bewaar' om jouw e-mailaccount te activeren.

...