Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wanneer je het programma “Thunderbird” voor het eerst opstart, wordt gevraagd of je opties, adresboeken en andere gegevens wilt importeren uit bijvoorbeeld Outlook.

 


Daarna start automatisch de configuratiewizard met de vraag of je een bestaand e-mailadres wilt configureren.

...

  • Vul onder serverhostnaam 'mail.webor.nl' in.
  • Vul onder Poort '587' in.
  • Kies onder SSL voor 'SSL/TLS'.
  • Onder Authenticatie kies je 'Normaal wachtwoord'.

...


Als gebruikersnaam vul je jouw e-mailadres in.

Klik vervolgens op 'Klaar'.


Image RemovedImage Added


...


De configuratie is nu voltooid en de mail is succesvol ingesteld in Thunderbird. Je zult nu jouw e-mail via dit programma kunnen benaderen.

...