Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Als laatste vul je bij de Geavanceerde instellingen het path in van de inbox: INBOX

...


Problemen met instellen?

Mocht deze handleiding voor het instellen van Outlook 2016 niet werken, hebben wij ook een alternatieve werkwijze die in veel gevallen het probleem oplost. Bekijk de handleiding hier!