Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stap 4: In het volgende scherm kies je voor 'Internet E-mail' en klik je weer op 'Volgende >'.


...


Image RemovedImage Added


Stap 5: In dit scherm vul je het merendeel van de instellingen in. Onder Gebruikersgegeven vul je onder "Naam" je naam in en onder "E-mailadres" het e-mailadres (in ons voorbeeld naam@domein.nl).

Bij Servergegevens kies je voor IMAP en vul je bij de server voor inkomende e-mail in: email.weborganiser.com. Vul bij 'Server voor uitgaande mailserver' in: email.weborganiser.com.

Bij Aanmeldingsgegevens vul je bij Gebruikersnaam het e-mailadres in en bij Wachtwoord het wachtwoord.

Om de poorten nog goed in te stellen klik je vervolgens op 'Meer instellingen' (rechtsonder).

...