Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zet daarnaast de poort op 993 (995 voor POP3), SSL op 'SSL/TLS' en Authentication op 'Normal password' ('Normaal wachtwoord').

...

In dit voorbeeld stellen wij het e-mailadres in via het veelgebruikte IMAP protocol. Kies daarom naast 'Inkomend' voor IMAP. In het geval je liever met POP3 werkt, kies je naast 'Inkomend' voor POP3. Lees ook dit artikel voor meer informatie over het verschil tussen IMAP en POP3.

IMAP

  • Vul onder serverhostnaam 'mail1.webor.nl' in.
  • Vul onder Poort '993' in.
  • Kies onder SSL voor 'SSL/TLS'.
  • Onder Authenticatie kies je 'Normaal wachtwoord'.

...